Englishहिन्दीಕನ್ನಡമലയാളംతెలుగు
இந்த செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ள

நேரம் மற்றும் இடம்
Oct 10, 1996
பெரோஸ் ஷா கோட்லா, டெல்லி, இந்தியா

தொடர் போட்டிகள்

போட்டிகள்             விளையாடும் தேதி
இந்தியா 361 (131.4) தோற்கடி ஆஸ்திரேலியா 182 (73)234 (108.3) Oct 10, 1996
இந்த செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ள